top of page

QUYÊN GÓP

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Giáo dục, chúng tôi đang quyên góp tất cả những cuốn sách có điều kiện tốt để phân phát cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn (cho tất cả các cấp học, đặc biệt là cấp tiểu học và trung học cơ sở).

IMG_8363.jpg
IMG_8622.jpg

TRANG TRẠI HỮU CƠ/ VƯỜN HỮU CƠ

z3446095088665_258c5d55d7cd212e44f0f741b5121140.jpg
z3446094977603_8e18a71d95e3739b050f82a329f3c87c.jpg
z3446094987518_b27e2b54f14f61f7face93c765531138.jpg
DSC_2181.jpg
z3446094970278_862f472fe72c6f75382e327d1e85f1f9.jpg
IMG_0235.jpg
IMG_0255.jpg

DỌN VỆ SINH NÚI RỪNG

z3267489173825_17824ad3a838f79187cbed803e82b5e3.jpg
IMG_9961.JPG
z3267489516002_5916ab099deba2f08f4eec9bba8e001e.jpg
IMG_9963.JPG
z3267489162440_7d852ceb0c921f716190b1b10cde7026.jpg
z3267489288406_9f8d336e4f199905af965bdf5e7b6fa9.jpg

GIỜ TRÁI ĐẤT

z3446157746174_cef42fc06e76e71258feccf861593840.jpg
IMG_0055.JPG

Hàng năm, chúng ta cùng nhau đếm ngược trên toàn cầu để kỷ niệm Giờ Trái đất và thực hiện một hành động mang tính biểu tượng: tắt đèn.
Nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa. Nó là biểu tượng của sự thống nhất. Nó là một biểu tượng của hy vọng. Nó là biểu tượng của sức mạnh trong hành động tập thể vì thiên nhiên.

QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Quản lý chất thải rắn làm giảm hoặc loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Một số quy trình liên quan đến việc quản lý hiệu quả chất thải cho một đô thị. Chúng bao gồm giám sát, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và thải bỏ.
Melia Ba Vì Mountain Retreat phối hợp với Green Pioneer xử lý và xử lý chất thải.
Chất thải được chia thành 4 loại:

Waste Management (1).png
Waste Management (2).png
Waste Management (3).png
Waste Management (4).png
bottom of page